Praca jest często ojcem przyjemności. François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)