Czynić cokolwiek w czasie gniewu to to samo, co rzucić się w morze w czasie przypływu. Margaret Sarah Fuller

Zarząd

Prezesem Zarządu AVARON jest Andrzej Bukowczyk.

Andrzej Bukowczyk w latach 1993-1998 pracował jako konsultant i menadżer projektów w znanej i renomowanej polskiej firmie doradczej SJOS, a w latach 1998-2001 zdobywał doświadczenie w funduszu inwestycyjnym DSI S.A. działającym w ramach KGHM Polska Miedź SA.

W latach 2001-2007 Andrzej Bukowczyk zdobywał praktyczne doświadczenie w dużych i średnich spółkach będąc przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych, prezesem zarządu dwóch spółek, likwidatorem, dyrektorem finansowym, dyrektorem samodzielnego oddziału produkcyjnego oraz wiceprezesem zarządu spółki INTERFERIE S.A., która została upubliczniona na GPW, w trakcie kadencji Andrzeja Bukowczyka.

Od 2007 roku ponownie aktywnie zajmuje się doradztwem w ramach spółki AVARON oraz jako partner w innych podmiotach doradczych.

Andrzej Bukowczyk posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania, kierunek: zarządzanie i marketing. Ponadto, Andrzej Bukowczyk ukończył:

  • studia z zakresu zarządzania miastami na Michigan Technological University w Houston, USA, Wydział Business Administration;
  • studia podyplomowe z zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki;
  • studia podyplomowe w zakresie pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na Wydziale Gospodarki Narodowej.

Andrzej Bukowczyk płynnie posługuje się językiem angielskim, a w zakresie podstawowym językiem rosyjskim.

Jego hobby to: motocykle, żeglarstwo, narciarstwo, fotografika, szachy.

Samoistnym prokurentem AVARON jest Dorota Bukowczyk, która posiada bogate doświadczenie wynikające z uczestnictwa przy realizacji wielu prac doradczych, jak i bieżącego prowadzeniu spraw Spółki AVARON. Posiada wykształcenie wyższe - ukończyła Wydział Filologiczno-Historyczny na Uniwersytecie Opolskim. W AVARON pełni funkcję dyrektora administracyjnego.

Jej hobby to: literatura, narciarstwo, wycieczki górskie.

Przy realizacji większych tematów współpracujemy z fachowcami i specjalistami z poszczególnych obszarów merytorycznych oraz korzystamy z usług firm zewnętrznych.