Produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspakajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Philip Kotler

Moduł strategia

Moduł strategi pozwlala na sporządzanie, zmiany i prezentację strategii rozwoju firm. Prezentowane są tam m.in.:

  • analiza SWOT,
  • wizja,
  • misja,
  • cele strategiczne dla firmy,
  • cele strategiczne dla każdego obszaru funkcjonalnego.

Każdy obszar funkcjonalny (np. marketing, produkcja, finanse, rozwój, kadry i płace) posiada własne cele realizujące przyjęta strategię ogólną. Cele są opisane, tak aby były zrozumiałe dla interesariuszy. Do każdego z celów przypisanę mogą być działania/projekty, które w sposób precyzyjny definiują zadania cząstkowe przypisane poszczególnym osobom.