Lata ucza nas rzeczy, o których dni nie miały pojęcia. Ralph Waldo Emerson

KONTAKT

SIEDZIBA:

AVARON Spółka z o.o.
ul.Cisowa 12
59-220 Legnica


e-mail:

KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy nr 0000303805

NIP: 6912407645
REGON: 020709533

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Dane KRS: AVARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ