Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces, trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie! Trzeba wstawać w dobrym humorze. Marcel Achard

Audyt spółki pod kątem możliwości i form pozyskania finansowania zewnętrznego

Opis usługi

W ramach usługi przeprowadzamy audyt spółki pod kątem możliwości pozyskania finansowania. Na początek analizujemy sprawozdania finansowe firmy za ostatnie lata, przeglądamy plany działalności na kolejne lata oraz przeprowadzamy wywiad z zarządem i kierownictwem.

Analiza ma za zadanie określenie potrzeby spółki w zakresie środków finansowych, które konkretyzowane są w celach. Najczęściej środki przeznaczana są na:

  • nabycie środków trwałych,
  • przejęcia innych firm,
  • kapitał obrotowy.

Następnie proponujemy możliwości finansowania działalności przedsiębiorstwa w oparciu o dostępne na rynku źródła finansowania.

Cena

Analiza wykonywana jest bezpłatnie.