Dzięki chciwości i egoizmowi piekarza codziennie możemy kupić świeży chleb Adam Smith

SZKOLENIE - Warsztaty finansowe dla niefinansistów

Opis usługi

Rodzaj szkolenia: szkolenie zamknięte

Temat szkolenia: Warsztaty finansowe dla niefinansistów

Adresaci szkolenia: Zarząd, kadra zarządzająca, liderzy projektów, liderzy związkowi

Cele szkolenia: przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami dla osób niefinansistów, w szkoleniu wykorzystywane będą praktyczne ćwiczenia z każdej tematyki, praca grupowa

Wstępny plan szkolenia (wybrane zagadnienia, które zostaną rozwinięte po spotkaniu konsultacyjnym):

I. Podstawy rachunkowości

 • rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza
 • ocena sprawozdań finansowych firmy
 • rachunek zysków i strat
 • bilans
 • przepływy finansowe
 • wskaźniki oceny ekonomiczno-finansowej
II. Podstawy zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • podstawy matematyki finansowej
 • metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • koszt kapitału własnego
 • wrażliwość inwestycji
 • metodyka planowania przedsięwzięć inwestycyjnych wg UNIDO
III. Podstawy zarządzania finansami
 • potrzeby kapitałowe firm
 • źródła pozyskania kapitału dla firm
 • rynek publiczny
 • rynek niepubliczny
IV. Podstawy budżetowania i controllingu
 • cele i funkcje budżetowania i controllingu
 • elementy budżetu rocznego
 • plan wieloletni
 • metody kontroli i weryfikacji budżetów i planów
Ilość uczestników: do 15 osób

Trener: mgr inż. Andrzej Bukowczyk + wykładowcy z którymi współpracujemy


Cena

Elementy wliczone w cenę szkolenia projektowanego dla konkretnej firmy:
 • Spotkania i konsultacje przed szkoleniem
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie projektu szkolenia
 • Materiały dla uczestników
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Konsultacja po szkoleniu
Cena nie zawiera:
 • zakwaterowania i wyżywienia uczestników
 • dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia trenerów
 • wynajmu sali szkoleniowej