Szczęście podwaja się gdy się nim dzielimy Arhur Schopenhauer

Sesje strategiczne

Opis usługi

Rodzaj szkolenia: szkolenie zamknięte

Temat szkolenia: Warsztaty - budowanie strategii przedsiębiorstwa

Adresaci szkolenia: Zarząd, kadra zarządzająca, liderzy projektów, liderzy związkowi

Cele szkolenia: przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu budowania strategii przedsiębiorstwa, prace mające na celu stworzenie elementów strategii, integracja załogi

Wstępny plan szkolenia (wybrane zagadnienia, które zostaną rozwinięte po spotkaniu konsultacyjnym):

I. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

 • zakres i wykorzystanie analizy strategicznej
 • analiza makrootoczenia
 • analiza otoczenia konkurencyjnego
 • analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 • analiza SWOT

II. Elementy strategii ogólnej i strategii odcinkowych

 • wizja firmy
 • misja firmy
 • cele strategiczne
 • podział celów strategicznych na cele odcinkowe
 • warunki realizacji strategii

III. Praktyczne warsztaty

 • analiza SWOT firmy
 • ustalanie celów strategicznych
 • ustalanie celów odcinkowych
 • .............................................................
 • .............................................................

Ilość uczestników: ok 15-20 osób

Trener: mgr inż. Andrzej Bukowczyk


Cena

Elementy wliczone w cenę szkolenia projektowanego dla konkretnej firmy:

 • Spotkania i konsultacje przed szkoleniem
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie projektu szkolenia
 • Materiały dla uczestników
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Konsultacja i sprawozdanie po szkoleniu

Cena nie zawiera:

 • zakwaterowania i wyżywienia uczestników
 • dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia trenera (1 osoba)
 • wynajmu sali szkoleniowej