Losy domu zależa od pierwszej nocy. Honore de Balzac

Sesje budżetowe - plan ekonomiczno-finansowy

Opis usługi

Rodzaj szkolenia: szkolenie zamknięte

Temat szkolenia: Warsztaty - budowanie planu ekonomiczno- finansowego przedsiębiorstwa

Adresaci szkolenia: Zarząd, kadra zarządzająca, liderzy projektów, liderzy związkowi

Cele szkolenia: przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu budowania planu finansowego przedsiębiorstwa, prace mające na celu stworzenie elementów planu , integracja załogi

Wstępny plan szkolenia (wybrane zagadnienia, które zostaną rozwinięte po spotkaniu konsultacyjnym):

I. Planowanie i controlling w przedsiębiorstwie

 • idea i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie
 • narzędzia controllingowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie
 • centra odpowiedzialności za koszty, przychody i inwestycje
 • Balanced Scorecard - Karta Wyników
 • wybrane problemy funkcjonowania controllingu
II. Elementy planu finansowego - problemy praktyczne
 • produkty i problemy z ich klasyfikacją - jak pogrupować produkty w swoim budżecie,
 • sprzedaż i przychody - jakie jednostki obliczeniowe przyjąć,
 • koszty - kalkulacyjnie czy rodzajowo,
 • rachunek wyników
 • plan inwestycyjny
 • plan finansowania dłużnego i kapitałowego
 • bilans
 • przepływy finansowe
 • cele strategiczne
III. Praktyczne warsztaty
 • tworzenie planu sprzedaży
 • tworzenie budżetów kosztowych
 • tworzenie planów inwestycyjnych
 • .............................................................
 • .............................................................
Ilość uczestników: ok 15-20 osób

Trener: mgr inż. Andrzej Bukowczyk


Cena

Elementy wliczone w cenę szkolenia projektowanego dla konkretnej firmy:
 • Spotkania i konsultacje przed szkoleniem
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie projektu szkolenia
 • Materiały dla uczestników
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Konsultacja po szkoleniu
Cena nie zawiera:
 • zakwaterowania i wyżywienia uczestników
 • dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia trenera (1 osoba)
 • wynajmu sali szkoleniowej