Bessa skończy się, gdy na miejscu wiary, że gorzej być nie może, pojawi się rezygnacja i zwątpienie. Krzysztof Jedlak - Parkiet

SZKOLENIE - Metody oceny i ewaluacji projektów inwestycyjnych

Opis usługi

Rodzaj szkolenia: zamknięte lub otwarte

Temat szkolenia: Warsztaty - podstawy inżynierii finansowej oraz oceny i ewaluacji projektów inwestycyjnych

Adresaci szkolenia: Zarząd, kadra zarządzająca, liderzy projektów inwestycyjnych

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest:

  1. Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie.
  2. Prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu budowy i ekonomicznej oceny projektu inwestycyjnego.

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu projektów inwestycyjnych oraz długoterminowych decyzji finansowych. Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:

• wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania długoterminowych decyzji,
• ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego,

Plan szkolenia:

I. WPROWADZENIE
II. PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

1. Procent a procent składany
2. Pojęcie wartości przyszłej
3. Pojęcie wartości bieżącej
4. Wartość przyszła renty (FVA)
5. Wartość bieżąca renty (PVA)

III. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. Metody proste
2. Metody dyskontowe

IV. KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO
V. PROJEKCJE WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Ujęcie nakładów inwestycyjnych
2. Koszty
3. Przychody
4. Rachunek wyników
5. Wyliczanie wielkości kapitału obrotowego
6. Strumienie pieniężne w projekcie
7. Ujęcie wartości rezydualnej w projekcie

VI. WRAŻLIWOŚĆ INWESTYCJI
VII. METODYKA PLANOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH WG UNIDO

1. Główne założenia planowania.
2. Faza przedinwestycyjna.
3. Problemy podjęte w studiach przedinwestycyjnych.
4. Faza inwestycyjna
5. Faza operacyjna

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiał teoretyczny, w którym przedstawione są zagadnienia teoretyczne związane z projektami inwestycyjnymi, poparte praktycznymi przykładami i zadaniami.

W części praktycznej wykorzystywany jest autorski program komputerowy opracowany w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. który pozwala na ocenę efektywności projektów inwestycyjnych metodami prostymi i złożonymi.

Ilość uczestników: do 15 osób

Długość szkolenia: 1 lub 2 dni

Trener: mgr inż. Andrzej Bukowczyk