Po każdym dniu trzeba postawić kropkę, odwrócić kartę i zaczynać od nowa. Phil Bosmans

Bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe przy realizacji projektów inwestycyjnych

Opis usługi

Większość istotnych projektów inwestycyjnych, które realizuje przedsiębiorstwo lub jednostka samorządowa opiera się o warstwę ekonomiczno-finansową. Warstwa ta składa się z dwóch płaszczyzn:
  • płaszczyzna ekonomiczna
  • płaszczyzna finansowa
Pierwsza płaszczyzna - ekonomiczna - obejmuje całość zagadnień związanych z kalkulacją opłacalności i rentowności projektu. W ramach tej płaszczyzny obliczane są wartości NPV, IRR, wskaźniki rentowności, płynności. W ramach tej płaszczyzny otrzymujemy odpowiedź na następujące pytania:
  • czy przedsięwzięcie jest opłacalne ?
  • przy jakich warunkach przedsięwzięcie jest opłacalne ?
  • przy jakich parametrach przedsięwzięcie przestanie być opłacalne ?
Druga płaszczyzna związana jest z pozyskiwaniem finansowania dla przedsiębiorstwa.

Adresaci usługi

Naszymi klientami są zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe. W zależności od służb jakimi dysponuje klient, dobieramy zakres usługi i narzędzia wspomagające proces inwestycyjny w zakresie ekonomiczno-finansowym.

Cena

Zwykle kalkulowana w formie ryczałtu miesięcznego albo jako iloczyn czasu poświęconego na zadanie i indywidualnych stawek naszych konsultantów.