Tam, gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. Adam Mickiewicz

Analiza i ocena działalności przedsiębiorstwa wraz z rekomendacją

Opis usługi

Analiza i ocena działalności przedsiębiorstwa jest punktem wyjścia przy sporządzaniu dokumentacji na potrzeby pozyskania finansowania. Z jednej strony stanowi ona podwaliny dalszych prac dla konsultantów, a z drugiej jest to materiał informacyjny dla inwestorów oraz zarządców przedsiębiorstwa.

Typowa analiza obejmuje następujące obszary działalności:

  • rynek i marketing,
  • majątek i inwestycje,
  • organizacja i zarządzanie,
  • polityka kadrowa,
  • sytuacja ekonomiczno-finansowa.

Zakres analizy zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Dla małych firm jest to raport na kilka - kilkanaście stron, dla dużych przedsiębiorstw może obejmować kilkadziesiąt stron.

Cele usługi

Każdy racjonalny inwestor wymaga przed sporządzeniem planu rozwoju, wykonania diagnozy obecnej sytuacji. Od wnikliwości tej fazy może zależeć sukces fazy sporządzania dokumentów przedstawiających plany rozwoju przedsiębiorstwa.