Masz wrogów? Dobrze. To znaczy, że kiedyś w swoim życiu stanąłeś w obronie czegoś. Winston Churchill

Strategiczna diagnoza przedsiębiorstwa

Opis usługi

Diagnoza strategiczna jest pierwszym etapem procesu zarządzania strategicznego. Jest to zbiór działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. Analiza pozwala na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetrwania i rozwoju.

Analiza dokonywana jest przy użyciu odpowiednich metod analizy:

  • metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa,
  • metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa,
  • metody zintegrowanej, pozwalającej na analizę przedsiębiorstwa na tle otoczenia.

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa obejmuje analizę makrootoczenia oraz otoczenia konkurencyjnego.Wykorzystuje się w tym miejscu analizy scenariuszowe, analizy "pięciu sił" M.E. Portera, profil ekonomiczny sektora, mapa grup strategicznych i inne.

Analiza wnętrza przedsiębiorstwa ma za zadanie zbadanie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się w tej części: analizy kluczowych czynników sukcesu, analizy łańcucha wartości, cykl życia produktów i technologii, metody portfelowe.

Cele usługi

Analiza strategiczna jest niezbędna na potrzeby formułowania i realizacji strategii przedsiębiorstwa, która to z kolei jest wymagana i oczekiwana przez inwestorów. Analiza strategiczna pozwala inwestorom na oszacowanie przyszłej wartości i stopnia ryzyka swoich inwestycji kapitałowych.