Bessa skończy się, gdy na miejscu wiary, że gorzej być nie może, pojawi się rezygnacja i zwątpienie. Krzysztof Jedlak - Parkiet

Wyceny firmy i jej udziałów/akcji

Opis usługi

Sporządzamy wyceny firm i jej udziałów/akcji. Wyceny wykonywane są przy użyciu kilku metod. Do najbardziej popularnych metod wycen zaliczyć można:

  • wycena metodą aktywów netto,
  • wycena metodą dochodową,
  • wycena metodą porównawczą,
  • wycena metodą zweryfikowanych aktywów netto,
  • wycena metodami mieszanymi.

Wycena metodą dochodową jest najlepszą metodą wyceny małych i średnich firmy, które mają sprecyzowany plan swojego rozwoju. Wycena jest podstawą skwantyfikowania oczekiwań w stosunku do inwestorów w zakresie ich udziału kapitałowego w przedsięwzięciu lub spółce. Wycena może zostać sporządzona w wersji pre-money (bez wkładu finansowego) oraz post-money (przy założeniu dofinansowania spółki).

Cele usługi

Dla spółki wycena pozwoli na określenie udziału jaki będzie miał inwestor w kapitale spółki.

Cena

Cena uzależniona jest od ilości użytych metod oraz wielkości wycenianej spółki.