Nie można uciec od samego siebie przenoszac się z miejsca na miejsce. Ernest Hemingway

Opracowywanie strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa

Opis usługi

W oparciu o przeprowadzony audyt finansowy proponujemy Państwu opracowanie strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa.

Strategia finansowa obejmuje swoim zasięgiem kilka lat działalności oraz wskazuje konkretne źródła pozyskania kapitału oraz ich strukturę. Kapitał dla firmy może pochodzić z środków własnych (emisja akcji/udziałów) lub z długu (kredyty, bony dłużne, obligacje). Umiejętne skonstruowanie struktury zasileń kapitałowych wymaga znajomości potrzeb stron finansujących daną firmę.

Cena

Cena uzależniona jest od czasu jaki zespół konsultantów musi poświęcić na sporządzenie dokumentu oraz stawki konsultantów wchodzących w skład zespołu. Cena kalkulowana jest indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o wielkość przedsiębiorstwa oraz zakres prac.