Wszystko jest niemożliwe do czasu, aż ktoś to zrobi. Bruce Wayne

Koncepcje systemów planowania, budżetowania i controllingu

Opis usługi

Usługa polega na sporządzeniu dokumentu w którym przedstawiona będzie koncepcja systemu controllingu w firmie. Nasza koncepcja porusza następujące zagadnienia:

  1. Controlling - ogólne informacje
  2. Układ wskaźników - podstawowe narzędzie controllingu
  3. Jednostki obrachunkowe w controllingu
  4. System informatyczny dla potrzeb controllingu - wymagania
  5. Controlling w strukturze organizacyjnej
  6. Harmonogram wdrażania controllingu

Adresaci usługi

Usługę adresujemy do średnich i dużych firm w których istnieje potrzeba stworzenie bardziej złożonego i wymagającego systemu dostarczającego informacje o sytuacji poszczególnych obszarów strategicznych i jednostek przedsiębiorstwa.

Etapy realizcji

Opracowanie realizujemy w następujących etapach

ETAP 1 - Analiza ekonomiczno-finansowa firmy
ETAP 2 - Opracowanie wstępnych założeń koncepcji i dyskusja w firmie
ETAP 3 - Opracowanie końcowej wersji dokumentu

Czas opracowania dokumentu końcowego 2-3 miesiące.