Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. Thomas Alva Edison

Strategie organizacji i plany strategiczne

Opis usługi

Strategie organizacji i plany strategiczne określają w formie opisowej filozofię działania firmy. Zwykle podejmowane po zakończeniu analizy strategicznej firmy, która jest podstawą sporządzenia dokumentu.

Plan strategiczny obejmuje sformułowanie:

  • misji,
  • wizji,
  • celów strategicznych firmy,
  • obszarów funkcjonalnych odpowiedzialnych za realizację strategii,
  • cele w poszczególnych obszarach funkcjonalnych,
  • warunki realizacji celów,
  • harmonogram działania.

Cele usługi

Plan strategiczny pozwala firmie na określenie kierunku w którym zmierza. Strategia jest jak kurs wyznaczony dla statku.

Adresaci usługi

Plany strategicznie adresujemy głównie do średnich i dużych firm.

Zauważyliśmy jednak, iż coraz więcej firm z sektora MSP, również decyduje się na stworzenie strategii swojego działania w formie opisowej, dzięki czemu firma staje się bardziej wiarygodna w oczach inwestorów i instytucji finansowych. Dla firm z sektora MSP opracowujemy strategie w formie uproszczonej, dzięki czemu koszt sporządzenia dokumentu jest niższy.

Etapy realizcji

Prace realizujemy w następujących etapach:

ETAP 1 - Analiza strategiczna firmy
ETAP 2 - Opracowanie wersji bazowej strategii
ETAP 3 - Dyskusja z klientem i stworzenPoie wersji ostatecznej dokumentu

Uwagi

Polecamy opracowanie strategii organizacji w ramach sesji strategicznych (stacjonarnych lub wyjazdowych) z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa. Sesje strategiczne wzbogacone są, na życzenie klienta, o wykłady i prezentacje dotyczące strategii organizacji.