Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu. Marek Aureliusz

Sporządzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych (budżety)

Opis usługi

Oferujemy całościowe i kompletne opracowanie rocznego planu ekonomiczno-finansowego dla Państwa firmy.

Budżet roczny jest podstawą operacyjnego planowania w każdej firmie. Plan taki prezentowany jest dla takich instytucji i osóba jak:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • akcjonariusze lub udziałowcy spółki

Dobór zakresu planów zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa i jego potrzeb.

Cena

Cena uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu opracowywanych planów i ich szczegółowości. Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.