Mam duże doświadczenie w zarządzaniu, ale już tego nie robię. Peter Lindegarad - szef działu inwestycji Nordea Life & Pension

Opracowywanie planów pozyskania finansowania zewnętrznego

Opis usługi

W oparciu o posiadaną strategię finansową budowane są operacyjne plany pozyskania finansowania zewnętrznego oraz odpowiadające im harmonogramy. Plany sporządzane są dla konkretnych źródeł pochodzenia środków finansowych. Inne wymagania stawiane są przez banki, a inne stawiane są przez fundusze kapitałowe.

Nieodzownym elementem każdego planu pozyskania finansowania zewnętrznego jest harmonogram, w którym poszczególne czynności przypisane są konkretnym osobom.

Cena

Cena uzależniona jest od czasu jaki zespół konsultantów musi poświęcić na sporządzenie dokumentu oraz stawki konsultantów wchodzących w skład zespołu. Cena kalkulowana jest indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o wielkość przedsiębiorstwa oraz zakres prac.