Tam, gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. Adam Mickiewicz

Wstępne studium opłacalności przedsięwzięcia (Pre-feasibility study)

Opis usługi

Oferujemy Państwu usługę polegającą na sporządzeniu wstępnego studium opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego (pre-feasibility study). Jest to dokument, który pozwoli na wstępną ocenę planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oblicza się w nim podstawowe wskaźniki opłacalności (NPV i IRR), przy założeniu określnych przychodów, kosztów, inwestycji i in.

Wstępne studium opłacalności jest syntetycznym i krótkim dokumentem. Ma za zadanie udzielenie odpowiedzi, czy przystępujemy do kolejnych prac studialnych.