Czynić cokolwiek w czasie gniewu to to samo, co rzucić się w morze w czasie przypływu. Margaret Sarah Fuller

Doradztwo ekonomiczno-finansowe i strategiczne

Doradztwo ekonomiczno-finansowe i strategiczne jest naszym głównym obszarem działalności. Nasze usługi obejmują następujące procesy: pozyskiwanie finansowania dla firm, obsługa przedsięwzięć kapitałowych, doradztwo przy pierwszej ofercie na publicznym rynku finansowym (IPO), doradztwo dla firm publicznych, specjalistyczne doradztwo ekonomiczno-finansowe, budowa strategii rozwoju dla firm.

1. Obsługa przedsięwzięć kapitałowych

2. Analizy strategiczne, strategie rozwoju, programy restrukturyzacyjne

3. Controlling i doradztwo ekonomiczno-finansowe

4. Specjalistyczne analizy ekonomiczne

Sporządzane głównie na indywidualne potrzeby firmy. Najczęściej są to analizy utraconych korzyści wykorzystywane przy procesach związanych z rozwiązywaniem umów handlowych.