Inwestor powinien czuć odpowiedzialność za to, co się dzieje z pieniędzmi klienta, podobnie jak lekarz jest odpowiedzialny za zdrowie pacjenta.
Artur Czerwoński - Prezes BPH TFI

Działalność inwestycyjna

Współinwestujemy wolne środki w interesujące przedsięwzięcia gospodarcze i/lub rozliczamy swoje usługi i produkty w zamian za udziały/akcje spółek. Mamy kontakt z rynkiem, na którym działamy, spotykamy się z zarządzającymi i poniekąd wpływamy na ich decyzje inwestycyjne i rozwojowe. Obejmujemy pakiety mniejszościowe.