Ma wszystkie zalety, których nie znoszę, i żadnej wady, które podziwiam. Sir Winston Churchill

Doradztwo organizacyjne, marketingowe i personalne

Inne usługi doradcze  świadczone są bezpośrednio przez naszą firmę, jak i przez inne firmy lub osoby z nami współpracujące. Wśród usług dodatkowych oferujemy doradztwo marketingowe, organizacyjne i inne.

1. Doradztwo organizacyjne

 • Analizy struktur organizacyjnych
 • Projekty zmian struktur organizacyjnych
 • Dokumentacja organizacyjna - regulaminy, instrukcje, tablice kompetencyjne

2. Doradztwo marketingowe

 • Analizy marketingowe firm
 • Szczegółowe analizy sprzedaży wg produktów i rynków
 • Opracowywanie szczegółowych planów sprzedaży wg produktów i rynków
 • Strategie marketingowe dla produktów i rynków
 • Analiza i plan marketingowy

3. Doradztwo personalne

 • Przeprowadzanie okresowych ocen pracowników
 • Budowa systemów oceny pracowników
 • Opracowywanie wskaźników oceny pracowników
 • Opracowywanie kwestionariuszy ocen pracowników