Ciężka praca i brak rozrywek sprawiają, że będziesz cholernym nudziarzem, a twoja żona bogatą wdową. Edward Evan Evans-Pritchard

Pozyskiwanie finansowania od inwestorów instytucjonalnych

Pozyskiwanie finansowania o charakterze udziałowym dotyczy przede wszystkim inwestorów formalnych (instytucjonalnych), czyli profesjonalistów w zakresie private equity, którzy inwestują i zarządzają środkami powierzonymi oraz grupę nieformalnych inwestorów private equity, które stanowią osoby indywidualne - najczęściej określane jako "business angels". Proces pozyskiwania finansowania składa się z trzech etapów.

1. Przygotowanie dokumentacji dla inwestorów

Przygotowanie dokumentacji jest pierwszym etapem w procesie pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym. Inwestorzy oczekują od firm profesjonalnych dokumentów uwiarygadniających strategię i plan rozwoju firmy. Dokumenty przygotowane w tej fazie będą przedmiotem analiz przez komitety inwestycyjne instytucji finansowych.

Do podstawowych dokumentów zaliczamy:

  • Memorandum informacyjne dla inwestorów
  • Prezentacja ogólna dla inwestorów (teaser)

2. Pozyskiwanie finansowania od inwestorów

Drugim etapem procesu pozyskiwania finansowania od inwestorów, jest fizyczne pozyskanie środków. W oparciu o sporządzoną dokumentacje odbywają się spotkania i prezentacje, na których przedstawiana jest strategia rozwoju firmy oraz efekty jej realizacji. Pozyskanie finansowania składa się z następujących działań:

  • Zarządzanie projektem pozyskiwania finansowania
  • Spotkania z inwestorami
  • Negocjacja warunków umów inwestycyjnych
  • Zamykanie transakcji

3. Monitoring realizacji założonych celów

Po pozyskaniu finansowania inwestorzy na bieżąco monitorują stopień realizacji założonych celów o charakterze ilościowym i jakościowym. Jest to trzeci etap współpracy z nowym inwestorem o charakterze udziałowym

  • Zarządzanie projektami szczegółowymi wynikającymi ze strategii
  • Outsorcing funkcji zarządzania budżetem operacyjnym
  • Raportowanie dla inwestorów